Jeśli czujesz, że możesz być kołem, staraj się o napęd.


jeśli-czujesz-że-możesz-być-kołem-staraj-ę-o-napęd
sławomir wróblewskijeśliczujeszżemożeszbyćkołemstarajsięnapędjeśli czujeszże możeszmożesz byćbyć kołemstaraj sięo napędże możesz byćmożesz być kołemstaraj się osię o napędże możesz być kołemstaraj się o napęd

Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.Jeśli będę cię miał za ta­kiego, ja­ki jes­teś, ta­ki po­zos­ta­niesz. Jeśli za ta­kiego, ja­ki możesz być, ta­ki się staniesz.Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.Jeśli nie możesz się cze­goś poz­być, spróbuj polubić.Jeśli stoisz na świeczniku, staraj się nie zasłaniać światłą.