Jeśli dla kogoś nie ma już nic świętego, to wszystko staje się znów dla niego święte w sposób bardziej ludzki.


jeśli-dla-kogoś-nie-już-nic-świętego-to-wszystko-staje-ę-znów-dla-niego-święte-w-sposób-bardziej-ludzki
erich maria remarquejeślidlakogośniejużnicświętegotowszystkostajesięznówniegoświętesposóbbardziejludzkijeśli dladla kogośkogoś nienie mama jużjuż nicnic świętegowszystko stajestaje sięsię znówznów dladla niegoniego święteświęte ww sposóbsposób bardziejbardziej ludzkijeśli dla kogośdla kogoś niekogoś nie manie ma jużma już nicjuż nic świętegowszystko staje sięstaje się znówsię znów dlaznów dla niegodla niego święteniego święte wświęte w sposóbw sposób bardziejsposób bardziej ludzkijeśli dla kogoś niedla kogoś nie makogoś nie ma jużnie ma już nicma już nic świętegowszystko staje się znówstaje się znów dlasię znów dla niegoznów dla niego świętedla niego święte wniego święte w sposóbświęte w sposób bardziejw sposób bardziej ludzkijeśli dla kogoś nie madla kogoś nie ma jużkogoś nie ma już nicnie ma już nic świętegowszystko staje się znów dlastaje się znów dla niegosię znów dla niego święteznów dla niego święte wdla niego święte w sposóbniego święte w sposób bardziejświęte w sposób bardziej ludzki

Wyborca: ktoś, kto cieszy się z świętego przywileju prawa oddania swego głosu na kogoś, kogo ktoś inny dla niego wybrał.Spot­ka­li się po ro­ku tam gdzie poz­na­li ob­cy so­bie, chłodem się przy­wita­li przy­pad­ko­we spot­ka­nie a ile emocji dla niej wil­gotne oczy,a dla niego ,a dla niego nic Kiedy życie okazuje się twarde dla kogoś z nas, ów wydziedziczony musi się okazać dobrym dla życia. To jedyny sposób na zażegnanie nieszczęścia.Nieznośni są ci mężczyźni: dla nich nie ma nic świętego.Stosunek poety do znaczenia to poszukiwanie dla niego formy. Tak etyka staje się estetyką.Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wszystko?