Jeśli idzie o większość ludzi, wolę ich chwalić niż wysłuchiwać.


jeśli-idzie-o-większość-ludzi-wolę-ich-chwalić-ż-wysłuchiwać
montesquieujeśliidziewiększośćludziwolęichchwalićniżwysłuchiwaćjeśli idzieidzie oo większośćwiększość ludziwolę ichich chwalićchwalić niżniż wysłuchiwaćjeśli idzie oidzie o większośćo większość ludziwolę ich chwalićich chwalić niżchwalić niż wysłuchiwaćjeśli idzie o większośćidzie o większość ludziwolę ich chwalić niżich chwalić niż wysłuchiwaćjeśli idzie o większość ludziwolę ich chwalić niż wysłuchiwać

Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru.Bóg dał współmałżonkom uszy, aby mogli wysłuchiwać skargi drugiej osoby - wysłuchiwać cierpliwie.Wolę bawić ludzi z nadzieją, że czegoś się też nauczą, niż uczyć ich z nadzieją, że dobrze się bawią.Większość ludzi potrzebuje więcej miłości niż na nią zasługuje.Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje.Chwalić wszystkich, jest to nie chwalić nikogo.