Jeśli istnieje coś, czego można pragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy, to jest to miłość ludzka.


jeśli-istnieje-coś-czego-można-pragnąć-zawsze-i-osiągnąć-niekiedy-to-jest-to-miłość-ludzka
rembertjeśliistniejecośczegomożnapragnąćzawszeosiągnąćniekiedytojestmiłośćludzkajeśli istniejeistnieje cośczego możnamożna pragnąćpragnąć zawszezawsze ii osiągnąćosiągnąć niekiedymiłość ludzkajeśli istnieje cośczego można pragnąćmożna pragnąć zawszepragnąć zawsze izawsze i osiągnąći osiągnąć niekiedyjest to miłośćczego można pragnąć zawszemożna pragnąć zawsze ipragnąć zawsze i osiągnąćzawsze i osiągnąć niekiedyjest to miłość ludzkaczego można pragnąć zawsze imożna pragnąć zawsze i osiągnąćpragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy

Jeżeli jest coś, czego można zawsze pragnąć i niekiedy osiągnąć, to jest tym ludzka czułość.Miłość w jednej chwili daje nam coś, czego nie moglibyśmy osiągnąć przez długie lata pracy.Jeśli jest coś, czego nigdy nie miałeś, musisz być gotów zrobić coś, czego nigdy nie robiłeśNie można osiągnąć więcej niż to, czego oczekujeszJeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.Istnieje tyle sposobów na samodzielne dojście do miliona, że jest to prawie niemożliwe, by nie osiągnąć tego celu, jeśli myślisz o nim naprawdę poważnie