Jeśli istnieje coś, czego można pragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy, to jest to miłość ludzka.


jeśli-istnieje-coś-czego-można-pragnąć-zawsze-i-osiągnąć-niekiedy-to-jest-to-miłość-ludzka
rembertjeśliistniejecośczegomożnapragnąćzawszeosiągnąćniekiedytojestmiłośćludzkajeśli istniejeistnieje cośczego możnamożna pragnąćpragnąć zawszezawsze ii osiągnąćosiągnąć niekiedymiłość ludzkajeśli istnieje cośczego można pragnąćmożna pragnąć zawszepragnąć zawsze izawsze i osiągnąći osiągnąć niekiedyjest to miłośćczego można pragnąć zawszemożna pragnąć zawsze ipragnąć zawsze i osiągnąćzawsze i osiągnąć niekiedyjest to miłość ludzkaczego można pragnąć zawsze imożna pragnąć zawsze i osiągnąćpragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy

Jeżeli jest coś, czego można zawsze pragnąć i niekiedy osiągnąć, to jest tym ludzka czułość. -Albert Camus
jeżeli-jest-coś-czego-można-zawsze-pragnąć-i-niekiedy-osiągnąć-to-jest-tym-ludzka-czułość
Miłość w jednej chwili daje nam coś, czego nie moglibyśmy osiągnąć przez długie lata pracy. -Johann Wolfgang Goethe
miłość-w-jednej-chwili-daje-nam-coś-czego-nie-moglibyśmy-osiągnąć-przez-długie-lata-pracy
Jeśli jest coś, czego nigdy nie miałeś, musisz być gotów zrobić coś, czego nigdy nie robiłeś -Thomas Jefferson
jeśli-jest-coś-czego-nigdy-nie-miałeś-musisz-być-gotów-zrobić-coś-czego-nigdy-nie-robiłeś
Nie można osiągnąć więcej niż to, czego oczekujesz -Brian Tracy
nie-można-osiągnąć-więcej-ż-to-czego-oczekujesz
Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś. -Dominick Coniguilaro
jeśli-chcesz-osiągnąć-to-czego-nigdy-nie-miałeś-musisz-robić-to-czego-nigdy-nie-robiłeś
Istnieje tyle sposobów na samodzielne dojście do miliona, że jest to prawie niemożliwe, by nie osiągnąć tego celu, jeśli myślisz o nim naprawdę poważnie -Brian Tracy
istnieje-tyle-sposobów-na-samodzielne-dojście-do-miliona-że-jest-to-prawie-niemożliwe-by-nie-osiągnąć-tego-celu-śli-myślisz-o-nim-naprawdę