Jeśli jes­teś dobrą piłką, to im sil­niej cię uderzą - tym wyżej się wzniesiesz.


jeśli-jes­teś-dobrą-piłką-to im sil­niej-ę-uderzą- tym-wyżej ę-wzniesiesz
tristan bernardjeślijes­teśdobrąpiłkąto im sil­niejcięuderzą tymwyżej sięwzniesieszjeśli jes­teśjes­teś dobrądobrą piłkąto im sil­niej cięcię uderzą tym wyżej sięwyżej się wzniesieszjeśli jes­teś dobrąjes­teś dobrą piłkąto im sil­niej cię uderzą tym wyżej się wzniesieszjeśli jes­teś dobrą piłką

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą - tym wyżej się wzniesiesz. -Tristan Bernard
jeśli-jesteś-dobrą-piłką-to-im-silniej-ę-uderzą-tym-wyżej-ę-wzniesiesz
Myślisz, że jes­teś sil­ny bo masz siłe, władze? Jes­teś sil­ny bo kochasz... Jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany. -Duch_Sumienia
myślisz-że jes­teś-sil­ny-bo masz-łe-władze-jes­teś-sil­ny-bo kochasz-jes­teś niez­niszczal­ny-bo jes­teś-kochany