Jeśli jest noc- mu­si być dzień, jeśli łza- uśmiech, jak źle- to i Bóg jest na pewno.


jeśli-jest noc-mu­-być-dzień-śli-łza-uśmiech-jak-ź-to i bóg-jest na pewno
jan twardowskijeślijest nocmu­sibyćdzieńjeśliłzauśmiechjakźleto i bógjest na pewnojeśli jest nocmu­si byćbyć dzieńjeśli łzajak źleto i bóg jest na pewnomu­si być dzień

Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza - uśmiech. -Jan Twardowski
jeśli-jest-noc-musi-być-dzień-śli-łza-uśmiech
Jeśli jest ci źle z sa­mym sobą, to jak ko­muś ma być z tobą dobrze?  -Gold Fishy
jeśli-jest  ź-z ­mym-sobą-to jak ko­muś- być-z tobą-dobrze 
jeśli-życie-jest jak łza-płynie-szyb­ko-i gład­ko-~pa­weł-rychlica 
Źle czy­ni człowiek, jeśli pop­rzes­ta­je na za­dowo­leniu z siebie i łat­wo przyj­mu­je pochwałę ludzką. Ale również źle czy­ni, jeśli boi się kry­tyki i nagany. -Stefan Wyszyński
Ź-czy­-człowiek-śli-pop­rzes­­-na za­dowo­leniu-z siebie-i łat­wo-przyj­mu­-pochwałę-ludzką-ale również-ź-czy­-śli-boi ę
Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest [. . . ], jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeśli przegrasz, nie tracisz nic. -Blaise Pascal
zważmy-zysk-i-stratę-zakładając-że-bóg-jest-śli-wygrasz-zyskujesz-wszystko-śli-przegrasz-nie-tracisz-nic