Jeśli jest Bóg, trzeba kochać tylko Jego, a nie doczesne stworzenia.


jeśli-jest-bóg-trzeba-kochać-tylko-jego-a-nie-doczesne-stworzenia
blaise pascaljeślijestbógtrzebakochaćtylkojegoniedoczesnestworzeniajeśli jestjest bógtrzeba kochaćkochać tylkotylko jegonie doczesnedoczesne stworzeniajeśli jest bógtrzeba kochać tylkokochać tylko jegoa nie doczesnenie doczesne stworzeniatrzeba kochać tylko jegoa nie doczesne stworzenia

Gdyby w dziele stworzenia Bóg korzystał tylko z równań, to co najwyżej zdołałby stworzyć jakiś mebel. -Thomasin
gdyby-w-dziele-stworzenia-bóg-korzystał-tylko-z-równań-to-co-najwyżej-zdołałby-stworzyć-jakiś-mebel
Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć. -Georges Bataille
jeśli-trzeba-żeby-człowiek-dotarł-do-kresu-żeby-jego-rozum-omdlał-żeby-bóg-umarł-słowa-ich-najbardziej-niezdrowe-gry-nie-mogą-wystarczyć
Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać i złych, gdyż tylko miłością można z nich złość wyplenić. -Henryk Sienkiewicz
nie-dość-kochać-dobrych-ale-trzeba-kochać-i-złych-gdyż-tylko-miłośą-można-z-nich-złość-wyplenić
Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać złych, gdyż tylko miłością można z nich zło wyplenić. -Henryk Sienkiewicz
nie-dość-kochać-dobrych-ale-trzeba-kochać-złych-gdyż-tylko-miłośą-można-z-nich-zło-wyplenić
Bóg: Jeśli nie byłoby Boga trzeba by go wymyślić. -Wolter
bóg-jeśli-nie-byłoby-boga-trzeba-by-go-wymyślić