Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza - uśmiech.


jeśli-jest-noc-musi-być-dzień-śli-łza-uśmiech
jan twardowskijeślijestnocmusibyćdzieńjeśliłzauśmiechjeśli jestjest nocmusi byćbyć dzieńjeśli łzałzauśmiechjeśli jest nocmusi być dzieńjeśli łza

Jeśli jest noc- mu­si być dzień, jeśli łza- uśmiech, jak źle- to i Bóg jest na pewno.Kto nie potrafi być szczęśliwy z mężczyzną, wcale nie musi być nieszczęśliwy bez niego. A jeśli jest inaczej, powodem nie jest mężczyzna.Jeśli się na prawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, laur zwycięstwa musi do nas należeć.Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż.Za­pyta­ny co było naj­pierw, noc czy dzień: Noc, o je­den dzień pierwej.