Jeśli jest w polityce coś, czym gardzę, to jest to typ węgorza, który jest tak giętki, że najchętniej ugryzłby się we własny ogon.


jeśli-jest-w-polityce-coś-czym-gardzę-to-jest-to-typ-węgorza-który-jest-tak-giętki-że-najchętniej-ugryzłby-ę-we-własny-ogon
margaret thatcherjeślijestpolitycecośczymgardzętotypwęgorzaktórytakgiętkiżenajchętniejugryzłbysięwewłasnyogonjeśli jestjest ww politycepolityce cośczym gardzętyp węgorzaktóry jestjest taktak giętkiże najchętniejnajchętniej ugryzłbyugryzłby sięsię wewe własnywłasny ogonjeśli jest wjest w politycew polityce cośjest to typktóry jest takjest tak giętkiże najchętniej ugryzłbynajchętniej ugryzłby sięugryzłby się wesię we własnywe własny ogonjeśli jest w politycejest w polityce cośjest to typ węgorzaktóry jest tak giętkiże najchętniej ugryzłby sięnajchętniej ugryzłby się weugryzłby się we własnysię we własny ogonjeśli jest w polityce cośże najchętniej ugryzłby się wenajchętniej ugryzłby się we własnyugryzłby się we własny ogon

Trzymać kobietę za słowo, a węgorza za ogon - na jedno wychodzi. -Anonim
trzymać-kobietę-za-słowo-a-węgorza-za-ogon-na-jedno-wychodzi
Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy. -Anonim
pokój-to-nie-jest-coś-czego-pragniemy-lecz-coś-co-czynimy-co-stwarzamy-coś-czym-jesteśmy-i-coś-co-wokół-rozdajemy
Jeśli coś jest powszechne, nie oznacza, że to coś jest jednocześnie potrzebne i normalne. Powszechne jest w istocie tylko mniemanie, że jeśli coś jest powszechne, to jest potrzebne i normalne. -Stefan Pacek
jeśli-coś-jest-powszechne-nie-oznacza-że-to-coś-jest-jednocześnie-potrzebne-i-normalne-powszechne-jest-w-istocie-tylko-mniemanie-że-śli-coś
Jak ci mam po­wie­dzieć, czym jest śmierć, jeśli jeszcze nie wiem, czym jest życie?  -Michel Quoist
jak- mam-po­wie­dzieć-czym-jest śmierć-śli-jeszcze-nie wiem-czym-jest życie 
Każdy mężczyzna nosi w sobie swój typ kobiecego uroku, który jest miarą wrażenia, jakie dana kobieta na nim wywarła. -Henryk Sienkiewicz
każdy-mężczyzna-nosi-w-sobie-swój-typ-kobiecego-uroku-który-jest-miarą-wrażenia-jakie-dana-kobieta-na-nim-wywarła
W polityce jest czasem jak w gramatyce: błąd, który popełniają wszyscy, zostaje w końcu uznany za zasadę. -Andre Maleaux
w-polityce-jest-czasem-jak-w-gramatyce-błąd-który-popełniają-wszyscy-zostaje-w-końcu-uznany-za-zasadę