Jeśli jesteś człowiekiem, przypatruj się tym, którzy nauczyli się wielkich rzeczy, nawet jeśli dopadło ich nieszczęście.


jeśli-jesteś-człowiekiem-przypatruj-ę-tym-którzy-nauczyli-ę-wielkich-rzeczy-nawet-śli-dopadło-ich-nieszczęście
senekajeślijesteśczłowiekiemprzypatrujsiętymktórzynauczyliwielkichrzeczynawetjeślidopadłoichnieszczęściejeśli jesteśjesteś człowiekiemprzypatruj sięsię tymktórzy nauczylinauczyli sięsię wielkichwielkich rzeczynawet jeślijeśli dopadłodopadło ichich nieszczęściejeśli jesteś człowiekiemprzypatruj się tymktórzy nauczyli sięnauczyli się wielkichsię wielkich rzeczynawet jeśli dopadłojeśli dopadło ichdopadło ich nieszczęściektórzy nauczyli się wielkichnauczyli się wielkich rzeczynawet jeśli dopadło ichjeśli dopadło ich nieszczęściektórzy nauczyli się wielkich rzeczynawet jeśli dopadło ich nieszczęście

Nawet najsmutniejsze żywoty miewają chwile radości - jeśli się ich dotąd nie doznało, tym większy powód, by na nie oczekiwać nie załamując się. -Maria Kalergi
nawet-najsmutniejsze-żywoty-miewają-chwile-radoś-śli-ę-ich-dotąd-nie-doznało-tym-większy-powód-by-na-nie-oczekiwać-nie-załamując-ę
Jeśli jesteś próżny, twoje czyny to potwierdzą, niezależnie od tego, jak szlachetne pozory by przybrały; jeśli próżny nie jesteś, twoja pozorna próżność pozostanie skromnością. -John Ashbery
jeśli-jesteś-próżny-twoje-czyny-to-potwierdzą-niezależnie-od-tego-jak-szlachetne-pozory-by-przybrały-śli-próżny-nie-jesteś-twoja-pozorna