Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne.


jeśli-kraj- być-dob­rze-rządzo­ny-pra­wa-muszą-być-jasne
kung-sun jangjeślikrajma byćdob­rzerządzo­nypra­wamusząbyćjasnejeśli krajkraj ma byćma być dob­rzedob­rze rządzo­nypra­wa musząmuszą byćbyć jasnejeśli kraj ma byćkraj ma być dob­rzema być dob­rze rządzo­nypra­wa muszą byćmuszą być jasnejeśli kraj ma być dob­rzekraj ma być dob­rze rządzo­nypra­wa muszą być jasnejeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny

Nie może dob­rze być rządzo­ne państwo pod roz­ka­zami wielu. -Neops
nie-może-dob­rze-być-rządzo­ne-państwo-pod-roz­ka­zami-wielu
Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera. -Harold Green
osoby-na-kierowniczych-stanowiskach-muszą-mieć-przed-sobą-jakiś-cel-muszą-być-zaangażowane-uczuciowo-to-zaangażowanie-musi-być-częśą
Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej. -Robert Baden-Powell
być-dob­rym-to jest coś-ale-postępo­wać-dob­rze-to znacznie-więcej
Jeśli w kobiecie kocha się najbardziej jej wady, muszą być naprawdę wiele warte. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
jeśli-w-kobiecie-kocha-ę-najbardziej-jej-wady-muszą-być-naprawdę-wiele-warte
Jest źle, a jed­nak co­raz le­piej, więc może być jeszcze le­piej. Tyl­ko dob­rze nig­dy być nie może. -Henryk Ferdynand Kaden
jest-ź-a jed­nak-co­raz-­piej-więc-może-być-jeszcze-­piej-tyl­ko dob­rze-nig­dy-być-nie może