Jeśli któregoś dnia masz być szczęśliwy, dlaczego nie zaczniesz od dzisiaj?.


jeśli-któregoś-dnia-masz-być-szczęśliwy-dlaczego-nie-zaczniesz-od-dzisiaj
anonimjeśliktóregośdniamaszbyćszczęśliwydlaczegoniezacznieszoddzisiajjeśli któregośktóregoś dniadnia maszmasz byćbyć szczęśliwydlaczego nienie zacznieszzaczniesz odod dzisiajjeśli któregoś dniaktóregoś dnia maszdnia masz byćmasz być szczęśliwydlaczego nie zaczniesznie zaczniesz odzaczniesz od dzisiajjeśli któregoś dnia maszktóregoś dnia masz byćdnia masz być szczęśliwydlaczego nie zaczniesz odnie zaczniesz od dzisiajjeśli któregoś dnia masz byćktóregoś dnia masz być szczęśliwydlaczego nie zaczniesz od dzisiaj

Czy jest ktoś, kogo chciałbyś zmienić? Świetnie! Jestem za! Ale dlaczego nie zaczniesz od siebie? -Dale Carnegie
czy-jest-ktoś-kogo-chciałbyś-zmienić-Świetnie-jestem-za-ale-dlaczego-nie-zaczniesz-od-siebie
Czy jest ktoś, kogo chciałbyś zmienić, poinstruować, ulepszyć? Świetnie! Jestem za! Ale dlaczego nie zaczniesz od siebie? -Dale Carnegie
czy-jest-ktoś-kogo-chciałbyś-zmienić-poinstruować-ulepszyć-Świetnie-jestem-za-ale-dlaczego-nie-zaczniesz-od-siebie
Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że to były rzeczy wielkie. -Robert Brault
ciesz-ę-w-życiu-drobiazgami-bo-któregoś-dnia-możesz-spojrzeć-za-siebie-i-zobaczyć-że-to-były-rzeczy-wielkie