Jeśli ktoś się mod­li, Pan Bóg w nim oddycha.


jeśli-ktoś ę-mod­li-pan-bóg-w nim-oddycha
jan twardowskijeśliktoś sięmod­lipanbógw nimoddychajeśli ktoś sięktoś się mod­lipan bógbóg w nimw nim oddychajeśli ktoś się mod­lipan bóg w nimbóg w nim oddychapan bóg w nim oddycha

Pan Bóg świat stworzył, a potem zaczął się nim bawić. -Karol Irzykowski
pan-bóg-świat-stworzył-a-potem-zaczął-ę-nim-bawić
Pan Bóg świat stworzył, a po­tem zaczął się nim bawić. -Karol Irzykowski
pan-bóg-świat-stworzył-a po­tem-zaczął ę-nim-bawić
Jeśli ktoś za­nied­bu­je mod­litwę, to jest to pier­wszy krok do niewiary. -Autor nieznany
jeśli-ktoś-za­nied­bu­-mod­litwę-to jest to pier­wszy-krok-do niewiary
Zacznij się mod­lić! I pow­tarzaj po­tem mod­litwy jak naj­częściej! Bóg reszty do­pełni - oświeci cię no­wym życiem i ożywi. -Bogdan Jański
zacznij ę-mod­lić-i pow­tarzaj-po­tem-mod­litwy-jak naj­częściej-bóg-reszty-do­peł- oświeci-ę-no­wym-życiem-i ożywi
Niełat­wo jest się mod­lić. Jak się mod­lić, sko­ro nie wiemy, czy Bóg te­go chce?  -Mikołaj Gogol
niełat­wo-jest ę-mod­lić-jak ę-mod­lić-sko­ro-nie wiemy-czy-bóg-te­go-chce 
Jeżeli, daj Boże, Pan Bóg jest, to chwała Bogu, ale natomiast jeśli, nie daj Bóg, Pana Boga nie ma, to niech was ręka boska broni. -Jan Tadeusz
jeżeli-daj-boże-pan-bóg-jest-to-chwała-bogu-ale-natomiast-śli-nie-daj-bóg-pana-boga-nie-to-niech-was-ręka-boska-broni