Jeśli ktoś ma zam­knięte oczy, niełat­wo jest przej­rzeć go na wylot.


jeśli-ktoś- zam­knięte-oczy-niełat­wo-jest przej­rzeć-go na wylot
ken keseyjeśliktośma zam­knięteoczyniełat­wojest przej­rzećgo na wylotjeśli ktośktoś ma zam­kniętema zam­knięte oczyniełat­wo jest przej­rzećjest przej­rzeć go na wylotjeśli ktoś ma zam­kniętektoś ma zam­knięte oczyniełat­wo jest przej­rzeć go na wylotjeśli ktoś ma zam­knięte oczy

Stoję tu oczy mam zam­knięte, rękę wy­ciągniętą przed siebie. Czy jest ktoś to chwy­ci mnie za nią? Cze­kam... Czy ktoś po­może? Przy­jacielu gdzie jes­teś? Ja stoję tu i czekam.Wszys­tko jest dos­ko­nałe, gdy pat­rzy­my przez zam­knięte oczy.Osłania nas przed światem je­den biały ru­mianek i mo­je zam­knięte oczy.Ja­ki sens ma bieg przez całe życie, na­wet jeśli do ce­lu, jeśli ani chwi­li się nie zat­rzy­masz by ro­zej­rzeć się gdzie już dotarłeś. Prze­biec życie i nic nie zo­baczyć to zam­knąć oczy na to ku cze­mu biegniesz.Większość ludzi, póki ma us­ta zam­knięte, nie spra­wia wrażenia głupków.Wielu ludzi pod­da­je się gdy ma nałożone jeszcze nie zam­knięte kajdany.