Jeśli ktoś nazwał coś sztuką, jest nią.


jeśli-ktoś-nazwał-coś-sztuką-jest-ą
donald juddjeśliktośnazwałcośsztukąjestniąjeśli ktośktoś nazwałnazwał coścoś sztukąjest niąjeśli ktoś nazwałktoś nazwał cośnazwał coś sztukąjeśli ktoś nazwał cośktoś nazwał coś sztukąjeśli ktoś nazwał coś sztuką

Człowieka obłudnego poznasz po trzech cechach: jeśli coś powie, skłamie; jeśli coś obieca, nie dotrzyma; jeśli mu zawierzysz, zdradzi.To że upa­dam, wca­le nie oz­nacza że muszę się podnieść. To że sta­ram się leczyć ra­ny, ca­le nie oz­nacza że się zagoją. Dzi­siaj jes­teś, jut­ro cię nie ma. Co się dzieję kiedy, ro­bisz coś od nie­chce­nia? To że ktoś jest przy mnie, wca­le nie oz­nacza że osuszy mo­je łzy. Nie jest prawdą, że jeśli cze­goś prag­niesz, to będziesz to miał.Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens.Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy.Jeśli coś jest powszechne, nie oznacza, że to coś jest jednocześnie potrzebne i normalne. Powszechne jest w istocie tylko mniemanie, że jeśli coś jest powszechne, to jest potrzebne i normalne.Jeśli tłumaczysz coś tak jasno, że każdy musi to zrozumieć, zawsze znajdzie się ktoś, kto nic nie rozumie.