Jeśli ktoś nie potrafi sformułować czegoś, to znaczy, że nie wie, jeśli wyraża się mętnie, znaczy to, że myśli ma mętne, jeśli nie znajduje słow, by się wypowiedzieć, znaczy to, że nie myśli w ogóle.


jeśli-ktoś-nie-potrafi-sformułować-czegoś-to-znaczy-że-nie-wie-śli-wyraża-ę-mętnie-znaczy-to-że-myśli-mętne-śli-nie-znajduje-słow-by
kolakowskijeśliktośniepotrafisformułowaćczegośtoznaczyżewiejeśliwyrażasięmętnieznaczytomyślimętneznajdujesłowbywypowiedziećogólejeśli ktośktoś nienie potrafipotrafi sformułowaćsformułować czegośże nienie wiejeśli wyrażawyraża sięsię mętnieże myślimyśli mama mętnejeśli nienie znajdujeznajduje słowby sięsię wypowiedziećże nienie myślimyśli ww ogólejeśli ktoś niektoś nie potrafinie potrafi sformułowaćpotrafi sformułować czegośże nie wiejeśli wyraża sięwyraża się mętnieże myśli mamyśli ma mętnejeśli nie znajdujenie znajduje słowby się wypowiedziećże nie myślinie myśli wmyśli w ogóle

Szczęście nie znaczy nic, jeśli inni o nim nie wiedzą, a znaczy bardzo mało, jeśli go nie zazdroszczą. -Samuel Johnson
szczęście-nie-znaczy-nic-śli-inni-o-nim-nie-wiedzą-a-znaczy-bardzo-ło-śli-go-nie-zazdroszczą
Jeśli ktoś nie po­pełnia sa­mobójstwa, nie znaczy, że wyb­rał życie. On tyl­ko nie pot­ra­fi się zabić. -Ryūnosuke Akutagawa
jeśli-ktoś-nie po­pełnia-­mobójstwa-nie znaczy-że wyb­rał-życie-on tyl­ko-nie pot­ra­fi ę-zabić
Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku. -Luise Rinser
co-to-właściwie-znaczy-być-dorosłym-to-znaczy-wiedzieć-że-nie-cudów-to-znaczy-wiedzieć-że-daremnie-żyło-ę-nadzieją-to-znaczy-być
Jeśli mędrcy zawodzą, to nie znaczy, że głupcy świat zbawią. -Anonim
jeśli-mędrcy-zawodzą-to-nie-znaczy-że-głupcy-świat-zbawią