Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens.


jeśli-ktoś-spełnia-wszys­tkie-nasze-marze­nia-ko­lej­ne-stają ę-tyl­ko-kap­ry­sami-naj­piękniej­sze są marze­nia
rafał kosikjeśliktośspełniawszys­tkienaszemarze­niako­lej­nestają siętyl­kokap­ry­saminaj­piękniej­sze są marze­nianiez­reali­zowa­nebo to onena­dajążyciusensjeśli ktośktoś spełniaspełnia wszys­tkiewszys­tkie naszenasze marze­niako­lej­ne stają sięstają się tyl­kotyl­ko kap­ry­saminaj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­nebo to one na­dająna­dają życiużyciu sensjeśli ktoś spełniaktoś spełnia wszys­tkiespełnia wszys­tkie naszewszys­tkie nasze marze­niako­lej­ne stają się tyl­kostają się tyl­ko kap­ry­samibo to one na­dają życiuna­dają życiu sens

Wyob­raźnia to piękna rzecz. Spełnia marze­nia, których nie spełnia życie. {z mo­jego mob­lo; 15.11.2014}  -watchingmefall
wyob­raźnia-to piękna-rzecz-spełnia marze­nia-których-nie spełnia-życie-z-mo­jego-mob­lo-15112014 
Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem. -Clint Eastwood
daw­ne-marze­nia-to były-dob­re-marze­nia-i choć ę-nie spełły-cieszę-ę-że  miałem
'Tyl­ko jed­na oso­ba może spełnić mo­je marze­nia, mo­je naj­skryt­sze sny... Tym kimś jes­teś Ty'  -opuszczona
'tyl­ko-jed­na-oso­ba-może-spełć-mo­-marze­nia-mo­-naj­skryt­sze-sny-tym-kimś-jes­teś-ty'