Jeśli ktoś uparcie obstaje przy swoim, nazywamy go uparciuchem. Jeśli sami trwamy przy czymś z żelazną konsekwencją - jest to dowód zdecydowania.


jeśli-ktoś-uparcie-obstaje-przy-swoim-nazywamy-go-uparciuchem-jeśli-sami-trwamy-przy-czymś-z-żelazną-konsekwencją-jest-to-dowód
vittorio de sicajeśliktośuparcieobstajeprzyswoimnazywamygouparciuchemsamitrwamyczymśżelaznąkonsekwencjąjesttodowódzdecydowaniajeśli ktośktoś uparcieuparcie obstajeobstaje przyprzy swoimnazywamy gogo uparciuchemjeśli samisami trwamytrwamy przyprzy czymśczymś zz żelaznążelazną konsekwencjąkonsekwencjąjestdowód zdecydowaniajeśli ktoś uparciektoś uparcie obstajeuparcie obstaje przyobstaje przy swoimnazywamy go uparciuchemjeśli sami trwamysami trwamy przytrwamy przy czymśprzy czymś zczymś z żelaznąz żelazną konsekwencjążelazną konsekwencjąjest to dowódjeśli ktoś uparcie obstajektoś uparcie obstaje przyuparcie obstaje przy swoimjeśli sami trwamy przysami trwamy przy czymśtrwamy przy czymś zprzy czymś z żelaznączymś z żelazną konsekwencjąz żelazną konsekwencjąjest to dowódjest to dowód zdecydowaniajeśli ktoś uparcie obstaje przyktoś uparcie obstaje przy swoimjeśli sami trwamy przy czymśsami trwamy przy czymś ztrwamy przy czymś z żelaznąprzy czymś z żelazną konsekwencjączymś z żelazną konsekwencjąjest to dowód zdecydowania

I co jeśli tyl­ko przy To­bie byłabym szczęśliwa... I co jeśli nig­dy te­go się nie dowiem... -rudolf88
i co śli-tyl­ko-przy-to­bie-byłabym-szczęśliwa-i-co śli-nig­dy-te­go ę-nie dowiem