Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.


jeśli-kto-chce-pójść-za-mną-niech-ę-zaprze-samego-siebie-niech-weźmie-krzyż-swój-i-niech-mnie-naśladuje
bibliajeśliktochcepójśćzamnąniechsięzaprzesamegosiebieweźmiekrzyżswójmnienaśladujejeśli ktokto chcechce pójśćpójść zaza mnąniech sięsię zaprzezaprze samegosamego siebieniech weźmieweźmie krzyżkrzyż swójswój ii niechniech mniemnie naśladujejeśli kto chcekto chce pójśćchce pójść zapójść za mnąniech się zaprzesię zaprze samegozaprze samego siebieniech weźmie krzyżweźmie krzyż swójkrzyż swój iswój i niechi niech mnieniech mnie naśladujejeśli kto chce pójśćkto chce pójść zachce pójść za mnąniech się zaprze samegosię zaprze samego siebieniech weźmie krzyż swójweźmie krzyż swój ikrzyż swój i niechswój i niech mniei niech mnie naśladujejeśli kto chce pójść zakto chce pójść za mnąniech się zaprze samego siebieniech weźmie krzyż swój iweźmie krzyż swój i niechkrzyż swój i niech mnieswój i niech mnie naśladuje

Dot­knij mnie jak nikt dotąd Otul mnie kołdrą swych ramion przyk­ryj pie­rzyną pocałunków Dłonią swą tak delikatnie Wędruj po niez­na­nych lądach Poz­na­waj mnie po kawałku Us­ta niech roz­grze­wają skórę Dreszcze po­zos­ta­wiając ciepłe I ciało ryt­micznie drgające Niech za­leje nas rozkosz Niech znik­nie świat Niech bra­kuje tchu Niech ciszę wy­pełni krzyk Niech po­wiet­rze znów drży A ty… bądź we mnie… bądź we mnie… Ty Człowiek niech będzie człowiekiem! Niech tworzy swój stan wedle tego, co uważa za najlepsze!Kto by chciał dobrze umrzeć, niech często umiera; kto nie być w piekle, niech tam za życia zaziera.Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy- Cze­kam na Ciebie cała jes­tem przepełniona Tobą. Myśl o To­bie i o tym pełnym uniesienia wie­czorze wpra­wiła w zamęt mo­je zmysły, słod­ki, niesa­mowi­ty, niezrównany... Niech dłonie Two­je krążą po moim ciele Niech us­ta Two­je łączą się z moimi Niech usłyszą tyl­ko nasz puls.. Niech reszta wie­czo­ru będzie naszą słodką tajemnicą Jak się masz Ukochana? Ja­ka u Ciebie pogoda? U mnie w słoneczne dnie Pa­da deszcz bez Ciebie Niech te chmu­ry wiszą A To­bie ptaszki świergocą Niech pa­da u mnie deszcz Ty w słońca blas­ku ra­dość nieś