Jeśli kto kocha tylko piękno i czystość, to kocha zaledwie połowę istoty.


jeśli-kto-kocha-tylko-piękno-i-czystość-to-kocha-zaledwie-połowę-istoty
senekajeśliktokochatylkopięknoczystośćtozaledwiepołowęistotyjeśli ktokto kochakocha tylkotylko pięknopiękno ii czystośćkocha zaledwiezaledwie połowępołowę istotyjeśli kto kochakto kocha tylkokocha tylko pięknotylko piękno ipiękno i czystośćkocha zaledwie połowęzaledwie połowę istotyjeśli kto kocha tylkokto kocha tylko pięknokocha tylko piękno itylko piękno i czystośćkocha zaledwie połowę istotyjeśli kto kocha tylko pięknokto kocha tylko piękno ikocha tylko piękno i czystość

Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Nikt nie kocha istoty rzeczywistej, tylko przez siebie stworzoną.Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha.Nie kocha szczerze żadnej, kto więcej jak jedną kobietę kocha.