Jeśli kto kocha tylko piękno i czystość, to kocha zaledwie połowę istoty.


jeśli-kto-kocha-tylko-piękno-i-czystość-to-kocha-zaledwie-połowę-istoty
senekajeśliktokochatylkopięknoczystośćtozaledwiepołowęistotyjeśli ktokto kochakocha tylkotylko pięknopiękno ii czystośćkocha zaledwiezaledwie połowępołowę istotyjeśli kto kochakto kocha tylkokocha tylko pięknotylko piękno ipiękno i czystośćkocha zaledwie połowęzaledwie połowę istotyjeśli kto kocha tylkokto kocha tylko pięknokocha tylko piękno itylko piękno i czystośćkocha zaledwie połowę istotyjeśli kto kocha tylko pięknokto kocha tylko piękno ikocha tylko piękno i czystość

Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis
nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę
Nikt nie kocha istoty rzeczywistej, tylko przez siebie stworzoną. -Aleksander Świętochowski
nikt-nie-kocha-istoty-rzeczywistej-tylko-przez-siebie-stworzoną
Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha. -Michał Bułhakow
ten-kto-kocha-powinien-dzielić-los-tego-kogo-kocha
Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha. -Dante Alighieri
mało-kocha-ten-kto-potrafi-wyrazić-słowami-jak-bardzo-kocha
Nie kocha szczerze żadnej, kto więcej jak jedną kobietę kocha. -Platon
nie-kocha-szczerze-żadnej-kto-więcej-jak-jedną-kobietę-kocha