Jeśli ludzie wokół Ciebie naprawdę są negatywni, to zamiast ich małpować i czynić własne życie koszmarem, pilnuj własnego szczęścia, odmawiając pójścia w ich ślady.


jeśli-ludzie-wokół-ciebie-naprawdę-są-negatywni-to-zamiast-ich-łpować-i-czynić-własne-życie-koszmarem-pilnuj-własnego-szczęścia
ben sweetlandjeśliludziewokółciebienaprawdęnegatywnitozamiastichmałpowaćczynićwłasneżyciekoszmarempilnujwłasnegoszczęściaodmawiającpójściaśladyjeśli ludzieludzie wokółwokół ciebieciebie naprawdęnaprawdę sąsą negatywnizamiast ichich małpowaćmałpować ii czynićczynić własnewłasne życieżycie koszmarempilnuj własnegowłasnego szczęściaodmawiając pójściapójścia ww ichich śladyjeśli ludzie wokółludzie wokół ciebiewokół ciebie naprawdęciebie naprawdę sąnaprawdę są negatywnizamiast ich małpowaćich małpować imałpować i czynići czynić własneczynić własne życiewłasne życie koszmarempilnuj własnego szczęściaodmawiając pójścia wpójścia w ichw ich ślady

Wrogowie nie rodzą się z powodu naszej chęci ich posiadania, ale z ich własnego niezłomnego pragnienia posiadania nas. -José Saramago
wrogowie-nie-rodzą-ę-z-powodu-naszej-chę-ich-posiadania-ale-z-ich-własnego-niezłomnego-pragnienia-posiadania-nas
Aż dziw bierze, że tylu ludzi szuka szczęścia, gdy tak naprawdę to ono ich szuka, gdyż od nich zależy. -Anonim
aż-dziw-bierze-że-tylu-ludzi-szuka-szczęścia-gdy-tak-naprawdę-to-ono-ich-szuka-gdyż-od-nich-zależy
Ludzie wy­myśli­li ty­le czasów, a prze­cież liczy się w ich życiu je­dynie czas szczęścia. -fyrfle
ludzie-wy­myśli­li-ty­-czasów-a prze­cież-liczy ę-w ich-życiu-­dynie-czas-szczęścia