Jeśli masz co­kol­wiek, już nie jes­teś wolny.


jeśli-masz-co­kol­wiek-już-nie jes­teś-wolny
andrzej biskupskijeślimaszco­kol­wiekjużnie jes­teśwolnyjeśli maszmasz co­kol­wiekjuż nie jes­teśnie jes­teś wolnyjeśli masz co­kol­wiekjuż nie jes­teś wolny

Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć. -PróbujPatrzećKolorowo
gdziekol­wiek-jes­teś-i co­kol­wiek-ro­bisz-ciesz ę-tym-bo to może ę-już-nie powtórzyć
Myślisz, że jes­teś sil­ny bo masz siłe, władze? Jes­teś sil­ny bo kochasz... Jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany. -Duch_Sumienia
myślisz-że jes­teś-sil­ny-bo masz-łe-władze-jes­teś-sil­ny-bo kochasz-jes­teś niez­niszczal­ny-bo jes­teś-kochany
Jeśli nie wol­no ci wyb­rać źle i nieod­po­wie­dzial­nie, nie jes­teś wolny. -Jacob Hornberger
jeśli-nie wol­no- wyb­rać-ź-i nieod­po­wie­dzial­nie-nie jes­teś-wolny