Jeśli masz wątpliwości - mów prawdę.


jeśli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę
mark twainjeślimaszwątpliwościmówprawdęjeśli maszmasz wątpliwościwątpliwościmówmów prawdęjeśli masz wątpliwościmasz wątpliwościmów prawdęjeśli masz wątpliwości

Jeżeli masz wątpliwości - mów prawdę.Jeżeli masz wątpli­wości - mów prawdę.nie mów mi 'zawsze', nie mów mi 'nigdy'. niech nie pad­nie 'kocham' z Twoim ust. nie mów, że tęsknisz i nie mów, że pragniesz. za­mil­cz, jeśli wiesz, że to kłamstwa.Nie mów, że brak ko­muś re­ligii jeśli ten ktoś czy­ni źle. Je­mu brak po pros­tu em­pa­tii, jeśli nie pot­ra­fi odróżnić dob­ra od zła. Na­tomiast ty masz wte­dy prob­le­my z odróżnieniem re­ligij­ność a moralność.Nie mów mu, że kłamie, bo zacznie mówić prawdę.Jeżeli nie wiesz, co od­po­wie­dzieć mów prawdę.