Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić


jeśli-możesz-sobie-coś-wymarzyć-możesz-to-zrobić
walt disneyjeślimożeszsobiecośwymarzyćtozrobićjeśli możeszmożesz sobiesobie coścoś wymarzyćjeśli możesz sobiemożesz sobie cośsobie coś wymarzyćmożesz to zrobićjeśli możesz sobie cośmożesz sobie coś wymarzyćjeśli możesz sobie coś wymarzyć

Możesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie.Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie.Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację.Jeśli robisz tylko to, co wiesz, że możesz zrobić - nigdy nie robisz zbyt wiele.