Jeśli nauczymy się śmiać z samych siebie, nigdy nie zabraknie nam rozrywki.


jeśli-nauczymy-ę-śmiać-z-samych-siebie-nigdy-nie-zabraknie-nam-rozrywki
jan budziaszekjeślinauczymysięśmiaćsamychsiebienigdyniezabraknienamrozrywkijeśli nauczymynauczymy sięsię śmiaćśmiać zz samychsamych siebienigdy nienie zabrakniezabraknie namnam rozrywkijeśli nauczymy sięnauczymy się śmiaćsię śmiać zśmiać z samychz samych siebienigdy nie zabraknienie zabraknie namzabraknie nam rozrywkijeśli nauczymy się śmiaćnauczymy się śmiać zsię śmiać z samychśmiać z samych siebienigdy nie zabraknie namnie zabraknie nam rozrywkijeśli nauczymy się śmiać znauczymy się śmiać z samychsię śmiać z samych siebienigdy nie zabraknie nam rozrywki

Najlepiej mają ci, którzy potrafią śmiać się z samych siebie - nigdy nie cierpią na brak rozrywki. -Shirley Maclaine
najlepiej-mają-którzy-potrafią-śmiać-ę-z-samych-siebie-nigdy-nie-cierpią-na-brak-rozrywki
Jeśli nie będziemy umieli od czasu do czasu dla zabawy śmiać się z samych siebie, ryzykujemy, że śmiać się będą z nas inni -K. T. Toeplitz
jeśli-nie-będziemy-umieli-od-czasu-do-czasu-dla-zabawy-śmiać-ę-z-samych-siebie-ryzykujemy-że-śmiać-ę-będą-z-nas-inni
Błogosławieni, którzy umieją śmiać z samych siebie: nie przestaną nigdy się bawić. -Anonim
błogosławieni-którzy-umieją-śmiać-z-samych-siebie-nie-przestaną-nigdy-ę-bawić
Odbiorą nam chleb od ust, jeżeli nie nauczymy się nim, dzielić. -Julius Dopfner kard
odbiorą-nam-chleb-od-ust-żeli-nie-nauczymy-ę-nim-dzielić
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru. -Molier
jeśli-potrafisz-śmiać-ę-z-siebie-to-najlepszy-dowód-że-masz-poczucie-humoru