Jeśli nie możesz się cze­goś poz­być, spróbuj polubić.


jeśli-nie możesz ę-cze­goś-poz­być-spróbuj-polubić
maja lidia kossakowskajeślinie możesz sięcze­gośpoz­byćspróbujpolubićjeśli nie możesz sięnie możesz się cze­goścze­goś poz­byćspróbuj polubićjeśli nie możesz się cze­gośnie możesz się cze­goś poz­byćjeśli nie możesz się cze­goś poz­być

Jeśli chcesz się prze­konać, ile są war­te pieniądze, to spróbuj je od ko­goś pożyczyć. -Benjamin Franklin
jeśli-chcesz ę-prze­konać-ile-są war­te-pieniądze-to spróbuj- od ko­goś-pożyczyć
Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację. -Henry Ford
jeżeli-myślisz-że coś-możesz-lub-cze­goś-nie możesz-za każdym-ra­zem-masz-rację
Jeśli zechcesz um­rzeć, możesz w każdej chwi­li. Po pros­tu spróbuj. -Ryūnosuke Akutagawa
jeśli-zechcesz-um­rzeć-możesz-w każdej-chwi­li-po pros­-spróbuj
Jeśli ko­goś na prawdę kochasz, poz­wo­lisz mu być szczęśli­wym bez ciebie. -Mateusz Piecki Schizoidalny
jeśli-ko­goś-na prawdę-kochasz-poz­wo­lisz-mu być-szczęśli­wym-bez-ciebie