Jeśli nie możesz o kimś za­pom­nieć, oz­nacza to, że nie możesz przes­tać o nim mysleć.


jeśli-nie możesz-o kimś-za­pom­nieć-oz­nacza-to-że nie możesz-przes­ć-o nim-mysleć
sylvia plathjeślinie możeszo kimśza­pom­niećoz­naczatoże nie możeszprzes­taćo nimmyslećjeśli nie możesznie możesz o kimśo kimś za­pom­niećże nie możesz przes­taćprzes­tać o nimo nim myslećjeśli nie możesz o kimśnie możesz o kimś za­pom­niećże nie możesz przes­tać o nimprzes­tać o nim myslećjeśli nie możesz o kimś za­pom­niećże nie możesz przes­tać o nim mysleć

Jeśli nie możesz źle myśleć o sobie, to wiedz, że już to samo jest złe. -Lew Tołstoj
jeśli-nie-możesz-ź-myść-o-sobie-to-wiedz-że-już-to-samo-jest-złe