Jeśli nie pa­miętasz już czasów, kiedyś ja­koś się miał, spójrz za siebie. Może za­podział ci się ogon.


jeśli-nie pa­miętasz-już-czasów-kiedyś-ja­koś ę-miał-spójrz-za siebie-może za­podział- ę-ogon
alan alexander milnejeślinie pa­miętaszjużczasówkiedyśja­koś sięmiałspójrzza siebiemoże za­podziałci sięogonjeśli nie pa­miętasznie pa­miętasz jużjuż czasówkiedyś ja­koś sięja­koś się miałspójrz za siebiemoże za­podział ci sięci się ogonjeśli nie pa­miętasz jużnie pa­miętasz już czasówkiedyś ja­koś się miałmoże za­podział ci się ogonjeśli nie pa­miętasz już czasów

– A ty jak się masz? – spy­tał Puchatek. – Nie bar­dzo się mam - od­po­wie­dział Kłapou­chy. – Już nie pa­miętam czasów, żebym ja­koś się miał.Czas sam siebie w ogon gryzie, bo się rozpostrzeć nie może.Spójrz...Ja­kie piękne niebo... Ile pięknych gwiazd! Spójrz...Ja­ki piękny kwiat... Ja­ki ciepły wiatr,i dwa nasze cienie! Spójrz...-czy nie widzisz nic?! Świat mój barw pozbawiłeś! Spójrz...Le­ci ptak... I już zniknął... Tak jak Ty z mo­jego życia! Zos­tałem za­pyta­ny Nie płacz po przeszłości ale spójrz w przyszłość i ciesz się tym co jeszcze możesz przeżyć a nie tym co było kiedyś, co już nie wróci, co cie zraniło....na­wet nie pa­miętasz, kto no­sił kiedyś spodnie, tak daw­no za­tarł się ślad różniący cię od niej...