Jeśli nie masz czegoś na piśmie, to nie masz nic.


jeśli-nie-masz-czegoś-na-piśmie-to-nie-masz-nic
-----jeśliniemaszczegośnapiśmietonicjeśli nienie maszmasz czegośczegoś nana piśmienie maszmasz nicjeśli nie masznie masz czegośmasz czegoś naczegoś na piśmienie masz nicjeśli nie masz czegośnie masz czegoś namasz czegoś na piśmiejeśli nie masz czegoś nanie masz czegoś na piśmie

Jeśli uważasz, że coś potrafisz lub że czegoś nie potrafisz, na pewno masz rację. -Henry Ford
jeśli-uważasz-że-coś-potrafisz-lub-że-czegoś-nie-potrafisz-na-pewno-masz-rację
Jeśli nie masz pew­ności, że dot­rzy­masz da­nego słowa po pros­tu NIE OBIECUJ!!! Po­wiedz, że pos­ta­rasz się to zro­bić lecz nie da­jesz 100% gwarancji. -stokrotka123
jeśli-nie masz-pew­noś-że dot­rzy­masz-da­nego-słowa-po pros­-nie-obiecuj-po­wiedz-że pos­­rasz ę-to zro­bić-lecz-nie da­jesz
Skarżysz się, że na nic nie masz czasu, NIEPRAWDA masz czas na wszystko tylko brakuje Tobie ORGANIZACJI tego czasu -Krzysztof Przybylski
skarżysz-ę-że-na-nic-nie-masz-czasu-nieprawda-masz-czas-na-wszystko-tylko-brakuje-tobie-organizacji-tego-czasu
Jeśli nie masz nic do stracenia odpręż się. -Hill
jeśli-nie-masz-nic-do-stracenia-odpręż-ę
Jeżeli masz ją [miłość], nie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszys­tko co masz, jest bez znaczenia. -James Matthew Barrie
jeżeli-masz-ją miłość-nie pot­rze­bujesz-już-nicze­go-więcej-a żeli-jej-nie masz-to wszys­tko-co masz-jest bez-znaczenia
Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia. -James Matthew Barrie
jeżeli-masz-ją-nie-potrzebujesz-już-niczego-więcej-a-żeli-jej-nie-masz-to-wszystko-co-masz-jest-bez-znaczenia