Jeśli nie masz pojęcia o diamentach, poznaj jubilera.


jeśli-nie-masz-pojęcia-o-diamentach-poznaj-jubilera
warren buffettjeśliniemaszpojęciadiamentachpoznajjubilerajeśli nienie maszmasz pojęciapojęcia oo diamentachpoznaj jubilerajeśli nie masznie masz pojęciamasz pojęcia opojęcia o diamentachjeśli nie masz pojęcianie masz pojęcia omasz pojęcia o diamentachjeśli nie masz pojęcia onie masz pojęcia o diamentach

Jeśli nie masz pojęcia o diamen­tach, poz­naj jubilera.Są tacy którzy cię kochają, a ty nawet nie masz pojęcia o ich istnieniu.Jeśli masz przy­jaciółkę- praw­dziwą przy­jaciółkę i będziesz chciał jej pomóc pa­miętaj... że jej fa­cet za to nie mu­si być Ci wdzięczny. Zwłaszcza jeśli ona płacze przez niego, a ty trzy­masz ją za ręce.- Czym według ciebie jest wojna? - To wal­ka o ideały, bo­hater­skie czy­ny i odwaga. - Nie masz o niczym pojęcia. Woj­na to strach. Strach i krew.Jeśli nie masz czegoś na piśmie, to nie masz nic.Jeśli nie masz pew­ności, że dot­rzy­masz da­nego słowa po pros­tu NIE OBIECUJ!!! Po­wiedz, że pos­ta­rasz się to zro­bić lecz nie da­jesz 100% gwarancji.