Jeśli nie możesz być z tym kogo kochasz, kochaj tego, z kim jesteś.


jeśli-nie-możesz-być-z-tym-kogo-kochasz-kochaj-tego-z-kim-jesteś
anonimjeśliniemożeszbyćtymkogokochaszkochajtegokimjesteśjeśli nienie możeszmożesz byćbyć zz tymtym kogokogo kochaszkochaj tegoz kimkim jesteśjeśli nie możesznie możesz byćmożesz być zbyć z tymz tym kogotym kogo kochaszz kim jesteśjeśli nie możesz byćnie możesz być zmożesz być z tymbyć z tym kogoz tym kogo kochaszjeśli nie możesz być znie możesz być z tymmożesz być z tym kogobyć z tym kogo kochasz

Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.List do M...***Miłość nie zna granic*** ........i pa­miętaj kochaj w ta­ki sposób, aby być go­towym od­dać wszys­tko co kochasz tym którzy będą w sta­nie kochać tych których kochasz Ty. Wte­dy zaw­sze będziesz go­towy na żywot wieczny. *** *** *** MP jeśli kochasz - kochaj da­lej ! jeśli trochę - le­piej wca­le ! Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.Czekając na idealny moment, możesz nigdy nie rozpocząć dzieła. Zaczynaj już! Zaczynaj tam, gdzie jesteś i jako ten, kim jesteś.Lepiej być nienawidzonym za to, kim jesteś, niż być kochanym za to, kim nigdy nie byłeś.