Jeśli nie posiadasz psa, przynajmniej jednego, to niekoniecznie coś jest z tobą nie w porządku. Ale może coś jest nie w porządku z twoim życiem.


jeśli-nie-posiadasz-psa-przynajmniej-jednego-to-niekoniecznie-coś-jest-z-tobą-nie-w-porządku-ale-może-coś-jest-nie-w-porządku-z-twoim-życiem
roger carasjeślinieposiadaszpsaprzynajmniejjednegotoniekonieczniecośjesttobąporządkualemożeporządkutwoimżyciemjeśli nienie posiadaszposiadasz psaprzynajmniej jednegoniekoniecznie coścoś jestjest zz tobątobą nienie ww porządkuale możemoże coścoś jestjest nienie ww porządkuporządku zz twoimtwoim życiemjeśli nie posiadasznie posiadasz psaniekoniecznie coś jestcoś jest zjest z tobąz tobą nietobą nie wnie w porządkuale może cośmoże coś jestcoś jest niejest nie wnie w porządkuw porządku zporządku z twoimz twoim życiemjeśli nie posiadasz psaniekoniecznie coś jest zcoś jest z tobąjest z tobą niez tobą nie wtobą nie w porządkuale może coś jestmoże coś jest niecoś jest nie wjest nie w porządkunie w porządku zw porządku z twoimporządku z twoim życiemniekoniecznie coś jest z tobącoś jest z tobą niejest z tobą nie wz tobą nie w porządkuale może coś jest niemoże coś jest nie wcoś jest nie w porządkujest nie w porządku znie w porządku z twoimw porządku z twoim życiem

Do podróży przygotuję się tak, jakbym przygotowywała się na śmierć. Jeśli nie wrócę, zostawię przynajmniej wszystko w najmniejszym porządku. -Katherine Mansfield
do-podróży-przygotuję-ę-tak-jakbym-przygotowywała-ę-na-śmierć-jeśli-nie-wrócę-zostawię-przynajmniej-wszystko-w-najmniejszym-porządku
Nie jest w porządku, jeśli codziennie spotyka nas przykrość. -Johann Wolfgang Goethe
nie-jest-w-porządku-śli-codziennie-spotyka-nas-przykrość
Przynajmniej raz w życiu zrób coś co podpowiada Ci serce, a nie rozum. Przynajmniej raz zrób spontanicznie coś czego pragniesz z całego serca. -Kamil Ejsymont
przynajmniej-raz-w-życiu-zrób-coś-co-podpowiada-ci-serce-a-nie-rozum-przynajmniej-raz-zrób-spontanicznie-coś-czego-pragniesz-z-całego-serca
Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy. -Anonim
pokój-to-nie-jest-coś-czego-pragniemy-lecz-coś-co-czynimy-co-stwarzamy-coś-czym-jesteśmy-i-coś-co-wokół-rozdajemy
Jeśli coś jest powszechne, nie oznacza, że to coś jest jednocześnie potrzebne i normalne. Powszechne jest w istocie tylko mniemanie, że jeśli coś jest powszechne, to jest potrzebne i normalne. -Stefan Pacek
jeśli-coś-jest-powszechne-nie-oznacza-że-to-coś-jest-jednocześnie-potrzebne-i-normalne-powszechne-jest-w-istocie-tylko-mniemanie-że-śli-coś