Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko - posuwaj się naprzód


jeśli-nie-umiesz-latać-biegnij-jeśli-nie-umiesz-biegać-chodź-jeśli-nie-umiesz-chodzić-czołgaj-ę-ale-bez-wzglę-na-wszystko-posuwaj-ę
martin luther kingjeślinieumieszlataćbiegnijbiegaćchodźchodzićczołgajsięalebezwzględunawszystkoposuwajsięnaprzódjeśli nienie umieszumiesz lataćjeśli nienie umieszumiesz biegaćjeśli nienie umieszumiesz chodzićczołgaj sięale bezbez względuwzględu nana wszystkowszystkoposuwajposuwaj sięsię naprzódjeśli nie umiesznie umiesz lataćjeśli nie umiesznie umiesz biegaćjeśli nie umiesznie umiesz chodzićale bez względubez względu nawzględu na wszystkona wszystkoposuwaj sięposuwaj się naprzód

Podziękuj za cierpienie, czy umiesz czy nie umiesz bez niego nigdy nie wiesz ile miłość kosztuje. -Jan Twardowski
podziękuj-za-cierpienie-czy-umiesz-czy-nie-umiesz-bez-niego-nigdy-nie-wiesz-ile-miłość-kosztuje
Jeśli umiesz coś wymarzyć, to potrafisz to osiągnąć. -Walt Disney
jeśli-umiesz-coś-wymarzyć-to-potrafisz-to-osiągnąć
Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń. -August Rodin
nic-co-robisz-nie-jest-stratą-czasu-śli-umiesz-mądrze-korzystać-z-własnych-doświadczeń
Nic, co ro­bisz, nie jest stratą cza­su, jeśli umiesz mądrze korzys­tać z włas­nych doświadczeń. -Rodin Auguste
nic-co ro­bisz-nie jest stratą-cza­su-śli-umiesz-mądrze-korzys­ć-z włas­nych-doświadczeń
Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16. -Biblia
jeśli-zdaje-ę-że-wiele-umiesz-i-wiele-rozumiesz-wiedz-że-jest-wiele-więcej-rzeczy-których-nie-wiesz-1120-1216