Jeśli nudzisz się ze sobą, weź ślub i nudź się z kimś.


jeśli-nudzisz-ę-ze-sobą-weź-ślub-i-nudź-ę-z-kimś
alan pryce-jonesjeślinudziszsięzesobąweźślubnudźkimśjeśli nudzisznudzisz sięsię zeze sobąweź ślubślub ii nudźnudź sięz kimśjeśli nudzisz sięnudzisz się zesię ze sobąweź ślub iślub i nudźi nudź sięnudź się zsię z kimśjeśli nudzisz się zenudzisz się ze sobąweź ślub i nudźślub i nudź sięi nudź się znudź się z kimśjeśli nudzisz się ze sobąweź ślub i nudź sięślub i nudź się zi nudź się z kimś

Bądź sobą, a jeśli nie pot­ra­fisz, bądź kimś lepszym...Zanim cię zbawią, trzeba wiedzieć, kogo zbawić. Musisz być sobą, bo jeśli będziesz kimś innym, to akurat zbawią tego innego, a nie ciebie.Kiedy idziesz do wil­ka na ucztę, weź psa z sobą.Jeśli za­mykasz za sobą drzwi przeszłości, nie za­bieraj za­pachu ze sobą. Jeśli już je zam­knąłeś, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza.Trze­ba być kimś, jeśli chce się uchodzić za coś.Trzeba być kimś, jeśli chce się uchodzić za coś.