Jeśli oddasz swoje prawo w ręce sędziów, a swoją religię w ręce biskupów, rychło znajdziesz się bez prawa i bez religii.


jeśli-oddasz-swoje-prawo-w-rę-sędziów-a-swoją-religię-w-rę-biskupów-rychło-znajdziesz-ę-bez-prawa-i-bez-religii
george bernard shawjeślioddaszswojepraworęcesędziówswojąreligiębiskupówrychłoznajdzieszsiębezprawareligiijeśli oddaszoddasz swojeswoje prawoprawo ww ręceręce sędziówswoją religięreligię ww ręceręce biskupówrychło znajdzieszznajdziesz sięsię bezbez prawaprawa ii bezbez religiijeśli oddasz swojeoddasz swoje prawoswoje prawo wprawo w ręcew ręce sędziówa swoją religięswoją religię wreligię w ręcew ręce biskupówrychło znajdziesz sięznajdziesz się bezsię bez prawabez prawa iprawa i bezi bez religiijeśli oddasz swoje prawooddasz swoje prawo wswoje prawo w ręceprawo w ręce sędziówa swoją religię wswoją religię w ręcereligię w ręce biskupówrychło znajdziesz się bezznajdziesz się bez prawasię bez prawa ibez prawa i bezprawa i bez religiijeśli oddasz swoje prawo woddasz swoje prawo w ręceswoje prawo w ręce sędziówa swoją religię w ręceswoją religię w ręce biskupówrychło znajdziesz się bez prawaznajdziesz się bez prawa isię bez prawa i bezbez prawa i bez religii

Jedni to głowy bez rąk; drudzy to ręce bez głów.spójrz na mo­je włosy bez­bar­wne potargane tak samotne spójrz na mo­je oczy bez­nadziej­nie zielone tak samotne spójrz na mo­je ręce bez­silne obumarłe tak samotne spójrz na moją duszę bez­na­miętna bezbronna tak samo samotna ta­ka sama Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce, jak klucz do raju.Koło i prawo oboje się kazi, gdy to bez złota a tamto bez mazi.Jeśli na progu twego domu znajdziesz bukiet ulubionych kwiatów bez bilecika, to wiesz na pewno, że jest on od twojego przyjaciela.Człowiek bez religii, choćby nawet nieuświadomionej nie może istnieć, podobnie jak bez serca.