Jeśli potrafisz powiedzieć, kim są Twoi bohaterowie, będę mógł powiedzieć, co osiągniesz w życiu.


jeśli-potrafisz-powiedzieć-kim-są-twoi-bohaterowie-będę-mógł-powiedzieć-co-osiągniesz-w-życiu
warren buffettjeślipotrafiszpowiedziećkimtwoibohaterowiebędęmógłcoosiągnieszżyciujeśli potrafiszpotrafisz powiedziećkim sąsą twoitwoi bohaterowiebędę mógłmógł powiedziećco osiągnieszosiągniesz ww życiujeśli potrafisz powiedziećkim są twoisą twoi bohaterowiebędę mógł powiedziećco osiągniesz wosiągniesz w życiukim są twoi bohaterowieco osiągniesz w życiu

Jeśli to, kim jestem, zależy od tego, co mam, to kim będę, jeśli stracę wszystko?W twoich oczach widzę to dziec­ko, które od ra­zu pokochałeś i słyszę w duszy każde słowo, które wypowiadałeś, kiedy ja, nie pot­ra­fiłam Ci odpowiedzieć. Te­raz jes­tem już duża i chcę Ci powiedzieć. Ta­to, to Ty trzy­masz mnie przy życiu. Nie ważne jak da­leko będę, ono zaw­sze bi­je dla Ciebie.Niech władca umie powiedzieć: nie. Niech obywatel może powiedzieć: nie.Przyjaciel to ktoś, do kogo możesz zadzwonić o trzeciej w nocy i powiedzieć: Jeśli rozum jest darem niebios i jeśli to samo można powiedzieć o wierze, niebiosa dały nam dwa sprzeczne i wykluczające się wzajem prezenta.Znacznie odważniej można powiedzieć, jeśli się nie ma dzieci.