Jeśli potrafisz powiedzieć, kim są Twoi bohaterowie, będę mógł powiedzieć, co osiągniesz w życiu.


jeśli-potrafisz-powiedzieć-kim-są-twoi-bohaterowie-będę-mógł-powiedzieć-co-osiągniesz-w-życiu
warren buffettjeślipotrafiszpowiedziećkimtwoibohaterowiebędęmógłcoosiągnieszżyciujeśli potrafiszpotrafisz powiedziećkim sąsą twoitwoi bohaterowiebędę mógłmógł powiedziećco osiągnieszosiągniesz ww życiujeśli potrafisz powiedziećkim są twoisą twoi bohaterowiebędę mógł powiedziećco osiągniesz wosiągniesz w życiukim są twoi bohaterowieco osiągniesz w życiu

Jeśli to, kim jestem, zależy od tego, co mam, to kim będę, jeśli stracę wszystko? -Anonim
jeśli-to-kim-jestem-zależy-od-tego-co-mam-to-kim-będę-śli-stracę-wszystko
Niech władca umie powiedzieć: nie. Niech obywatel może powiedzieć: nie. -Denis Diderot
niech-władca-umie-powiedzieć-nie-niech-obywatel-może-powiedzieć-nie
Przyjaciel to ktoś, do kogo możesz zadzwonić o trzeciej w nocy i powiedzieć:
przyjaciel-to-ktoś-do-kogo-możesz-zadzwonić-o-trzeciej-w-nocy-i-powiedzieć-jestem-w-więzieniu-w-meksyku-a-on-odpowiada-nie-przejmuj-ę-zaraz
Jeśli rozum jest darem niebios i jeśli to samo można powiedzieć o wierze, niebiosa dały nam dwa sprzeczne i wykluczające się wzajem prezenta. -Denis Diderot
jeśli-rozum-jest-darem-niebios-i-śli-to-samo-można-powiedzieć-o-wierze-niebiosa-dały-nam-dwa-sprzeczne-i-wykluczają-ę-wzajem-prezenta