Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia.


jeśli-pozbawicie-wasze-serca-umiłowania-piękna-pozbawicie-ę-całego-piękna-życia
jean jacques rousseaujeślipozbawiciewaszesercaumiłowaniapięknasięcałegopięknażyciajeśli pozbawiciepozbawicie waszewasze sercaserca umiłowaniaumiłowania pięknapozbawicie sięsię całegocałego pięknapiękna życiajeśli pozbawicie waszepozbawicie wasze sercawasze serca umiłowaniaserca umiłowania pięknapozbawicie się całegosię całego pięknacałego piękna życiajeśli pozbawicie wasze sercapozbawicie wasze serca umiłowaniawasze serca umiłowania pięknapozbawicie się całego pięknasię całego piękna życiajeśli pozbawicie wasze serca umiłowaniapozbawicie wasze serca umiłowania pięknapozbawicie się całego piękna życia

Bo piękna śmierć war­ta nieraz całego życia. -Wiesław Myśliwski
bo piękna-śmierć-war­-nieraz-całego-życia
Piękna kobieta w małżeństwie musi mieć wiele dobrych cech - aby zaradzić temu, że jest piękna. -Friedrich Nietzsche
piękna-kobieta-w-łżeństwie-musi-mieć-wiele-dobrych-cech-aby-zaradzić-temu-że-jest-piękna
Sed­no ra­dości życia, je­go piękna, tkwi w tym, że życie może nas zaskakiwać. -Frank Herbert
sed­no-ra­doś-życia-­go-piękna-tkwi-w tym-że życie-może-nas-zaskakiwać