Jeśli pracujesz z oddaniem przez osiem godzin, możesz w końcu zostać szefem, by pracować przez dwanaście.


jeśli-pracujesz-z-oddaniem-przez-osiem-godzin-możesz-w-końcu-zostać-szefem-by-pracować-przez-dwanaście
robert frostjeślipracujeszoddaniemprzezosiemgodzinmożeszkońcuzostaćszefembypracowaćdwanaściejeśli pracujeszpracujesz zz oddaniemoddaniem przezprzez osiemosiem godzinmożesz ww końcukońcu zostaćzostać szefemby pracowaćpracować przezprzez dwanaściejeśli pracujesz zpracujesz z oddaniemz oddaniem przezoddaniem przez osiemprzez osiem godzinmożesz w końcuw końcu zostaćkońcu zostać szefemby pracować przezpracować przez dwanaściejeśli pracujesz z oddaniempracujesz z oddaniem przezz oddaniem przez osiemoddaniem przez osiem godzinmożesz w końcu zostaćw końcu zostać szefemby pracować przez dwanaściejeśli pracujesz z oddaniem przezpracujesz z oddaniem przez osiemz oddaniem przez osiem godzinmożesz w końcu zostać szefem

Jeśli będziesz przykład­nie pra­cował osiem godzin dzien­nie, może ci się kiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaście.Wszystkie nasze problemy zostały stworzone przez ludzi i mogą zostać przez ludzi rozwiązane.ciało które pielęgnowałam przez lat naście leżało w kostnicy nap­rze­ciw szpitala w którym matka mnie rodziła przez godzin szesnaście tyl­ko wte­dy obserwowałam jak mężczyzna płacze całując por­ce­lanową dłoń swo­jej córki a Ty tylko od­wróciłeś się i odszedłeś z puk­lem włosów w dłoni Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem.Uśmie­chem, jeśli tyl­ko zechcesz, spra­wić możesz, że słońce przed­rze się przez najgęstrze chmu­ry smut­ku na czyimś niebie.Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu