Jeśli przygarniesz głodnego psa i zaopiekujesz się nim, nie ugryzie cię. To zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.


jeśli-przygarniesz-głodnego-psa-i-zaopiekujesz-ę-nim-nie-ugryzie-ę-to-zasadnicza-różnica-między-psem-a-człowiekiem
mark twainjeśliprzygarnieszgłodnegopsazaopiekujeszsięnimnieugryzieciętozasadniczaróżnicamiędzypsemczłowiekiemjeśli przygarnieszprzygarniesz głodnegogłodnego psapsa ii zaopiekujeszzaopiekujesz sięsię nimnie ugryzieugryzie cięzasadnicza różnicaróżnica międzymiędzy psemjeśli przygarniesz głodnegoprzygarniesz głodnego psagłodnego psa ipsa i zaopiekujeszi zaopiekujesz sięzaopiekujesz się nimnie ugryzie cięzasadnicza różnica międzyróżnica między psempsem a człowiekiemjeśli przygarniesz głodnego psaprzygarniesz głodnego psa igłodnego psa i zaopiekujeszpsa i zaopiekujesz sięi zaopiekujesz się nimzasadnicza różnica między psemmiędzy psem a człowiekiemjeśli przygarniesz głodnego psa iprzygarniesz głodnego psa i zaopiekujeszgłodnego psa i zaopiekujesz siępsa i zaopiekujesz się nimróżnica między psem a człowiekiem

Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-przyjmiesz-do-siebie-zabiedzonego-psa-i-sprawisz-że-zacznie-mu-ę-dobrze-powodzić-nie-ugryzie-ę-na-tym-polega-zasadnicza-różnica
Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To główna różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-zaopiekujesz-ę-zbłąkanym-psem-i-zapewnisz-mu-spokojny-żywot-nie-ugryzie-ę-to-główna-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-zaopiekujesz-ę-zbłąkanym-psem-i-zapewnisz-mu-spokojny-żywot-nie-ugryzie-ę-to-podstawowa-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Aby właściwie nacieszyć się psem, nie wystarczy po prostu nauczyć go być prawie człowiekiem. Chodzi o to, by otworzyć się na możliwość stania się po części psem. -Edward Hoagland
aby-właściwie-nacieszyć-ę-psem-nie-wystarczy-po-prostu-nauczyć-go-być-prawie-człowiekiem-chodzi-o-to-by-otworzyć-ę-na-możliwość-stania-ę