Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.


jeśli-przyjmiesz-do-siebie-zabiedzonego-psa-i-sprawisz-że-zacznie-mu-ę-dobrze-powodzić-nie-ugryzie-ę-na-tym-polega-zasadnicza-różnica
mark twainjeśliprzyjmieszdosiebiezabiedzonegopsasprawiszżezaczniemusiędobrzepowodzićnieugryziecięnatympolegazasadniczaróżnicamiędzypsemczłowiekiemjeśli przyjmieszprzyjmiesz dodo siebiesiebie zabiedzonegozabiedzonego psapsa ii sprawiszże zaczniezacznie mumu sięsię dobrzedobrze powodzićpowodzićnienie ugryzieugryzie cięna tymtym polegapolega zasadniczazasadnicza różnicaróżnica międzymiędzy psemjeśli przyjmiesz doprzyjmiesz do siebiedo siebie zabiedzonegosiebie zabiedzonego psazabiedzonego psa ipsa i sprawiszże zacznie muzacznie mu sięmu się dobrzesię dobrze powodzićdobrze powodzićnie ugryzienie ugryzie cięna tym polegatym polega zasadniczapolega zasadnicza różnicazasadnicza różnica międzyróżnica między psempsem a człowiekiem

Jeśli przygarniesz głodnego psa i zaopiekujesz się nim, nie ugryzie cię. To zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-przygarniesz-głodnego-psa-i-zaopiekujesz-ę-nim-nie-ugryzie-ę-to-zasadnicza-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To główna różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-zaopiekujesz-ę-zbłąkanym-psem-i-zapewnisz-mu-spokojny-żywot-nie-ugryzie-ę-to-główna-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-zaopiekujesz-ę-zbłąkanym-psem-i-zapewnisz-mu-spokojny-żywot-nie-ugryzie-ę-to-podstawowa-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Różnica między człowiekiem cywilizowanym a dzikusem polega na tym, że pierwszy jest pozłacany, a drugi tylko pomalowany. -Mark Twain
różnica-między-człowiekiem-cywilizowanym-a-dzikusem-polega-na-tym-że-pierwszy-jest-pozłacany-a-drugi-tylko-pomalowany