Jeśli szczęście osobiste staje się jedynym celem życia, niebawem traci swój cel.


jeśli-szczęście-osobiste-staje-ę-jedynym-celem-życia-niebawem-traci-swój-cel
romain rollandjeśliszczęścieosobistestajesięjedynymcelemżycianiebawemtraciswójceljeśli szczęścieszczęście osobisteosobiste stajestaje sięsię jedynymjedynym celemcelem życianiebawem tracitraci swójswój celjeśli szczęście osobisteszczęście osobiste stajeosobiste staje sięstaje się jedynymsię jedynym celemjedynym celem życianiebawem traci swójtraci swój celjeśli szczęście osobiste stajeszczęście osobiste staje sięosobiste staje się jedynymstaje się jedynym celemsię jedynym celem życianiebawem traci swój celjeśli szczęście osobiste staje sięszczęście osobiste staje się jedynymosobiste staje się jedynym celemstaje się jedynym celem życia

Wszyscy urodziliśmy się po to, aby kochać. Miłość jest sensem i jedynym celem naszego życia. -Benjamin Disraeli
wszyscy-urodziliśmy-ę-po-to-aby-kochać-miłość-jest-sensem-i-jedynym-celem-naszego-życia
Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyną, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia. -Stefan Witwicki
szczęście-jest-widokiem-życia-a-próżność-jego-sprężyną-życie-jest-ofiarą-śmierci-śmierć-celem-życia
Miłość? To blaga. Jak pozłota na żelazie szybko traci swój blask i pozostaje tylko rdza życia codziennego. -Aleksiej Nowikow-Priboj
miłość-to-blaga-jak-pozłota-na-żelazie-szybko-traci-swój-blask-i-pozostaje-tylko-rdza-życia-codziennego
Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes. -Michel de Montaigne
człowiek-który-dla-interesu-poświęca-swój-honor-traci-i-swój-honor-i-swój-interes
Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie, jeśli owa opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli staje w głowie - pada deszcz łez. -Henryk Sienkiewicz
miłość-jest-mgłą-która-wytwarza-ę-w-głowie-śli-owa-opada-na-dół-na-serce-następuje-pogoda-życia-śli-staje-w-głowie-pada-deszcz
Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem. -Kedar
jeśli-wy­tycza­my-so­bie-cel-gdy-za­ży-nam-­dynie-na dążeniu-do ­go-reali­zac­ji-to cel-sta­ ę-środkiem