Jeśli szu­kasz miłości, kochaj.


jeśli-szu­kasz-miłoś-kochaj
hekatonjeśliszu­kaszmiłościkochajjeśli szu­kaszszu­kasz miłościjeśli szu­kasz miłości

Nie szu­kaj miłości, tyl­ko kochaj jak umiesz.Miłość z miłości się rodzi. Jeśli szukasz miłości, kochaj.Szu­kasz za­pachu mo­jej codzien­ności z nadzieją że spot­kasz błysk nies­pełnionej przeszłości Nit­ki la­biryn­tu z których nie ma wyjścia Jes­teśmy tak blisko Nie znaj­dziesz lep­sze­go jut­ra, jeśli nie szu­kasz te­raz. Z cyk­lu po­wieści Szu­kała miłości u sa­mych bram piekła, sa­mego Belze­buba wi­zytą urzekła! Tu miłości nie znaj­dziesz - tak jej wytłumaczył :szu­kaj jej na górze, co­kol­wiek to znaczy ?Po­noć jest aniel­ska, bo do­daje skrzy­deł - Kiedy tu pow­ro­cisz - będziesz szu­kać wi­deł! !!