Jeśli to nie jest prawdziwe, to jednak dobrze wymyślone.


jeśli-to-nie-jest-prawdziwe-to-jednak-dobrze-wymyślone
giordano brunojeślitoniejestprawdziwejednakdobrzewymyślonenie jestjest prawdziwejednak dobrzedobrze wymyślonejeśli to nienie jest prawdziwejednak dobrze wymyślonejeśli to nie jestjeśli to nie jest prawdziwe

Jeśli to nie jest praw­dzi­we, to jed­nak dob­rze wymyślone.Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.Wielu ludzi jest zbyt dobrze wychowanych na to, aby mówić z pełnymi ustami. Ale nie przeszkadza im to jednak czynić z absolutnie pustą głową.Jeśli przywłaszcza się sobie jedno zdanie z cudzej pracy - jest to plagiat, jeśli jednak wybiera się to, co jest najlepsze u wszystkich, którzy pisali na dany temat, można to uważać za twórczą syntezę.Lubię dobrze wychowanych ludzi, wolałbym jednak lepiej naród wychowany.Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie.