Jeśli to nie jest prawdziwe, to jednak dobrze wymyślone.


jeśli-to-nie-jest-prawdziwe-to-jednak-dobrze-wymyślone
giordano brunojeślitoniejestprawdziwejednakdobrzewymyślonenie jestjest prawdziwejednak dobrzedobrze wymyślonejeśli to nienie jest prawdziwejednak dobrze wymyślonejeśli to nie jestjeśli to nie jest prawdziwe

Jeśli to nie jest praw­dzi­we, to jed­nak dob­rze wymyślone. -Giordano Bruno
jeśli-to nie jest praw­dzi­we-to jed­nak-dob­rze-wymyślone
Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze. -Stefan Wyszyński kard
człowiek-nie-rozwinie-w-peł-swojego-człowieczeństwa-i-swej-osobowoś-śli-będzie-tylko-myśł-dobrze-i-pragnął-dobrze-a-nie-będzie-czynił
Wielu ludzi jest zbyt dobrze wychowanych na to, aby mówić z pełnymi ustami. Ale nie przeszkadza im to jednak czynić z absolutnie pustą głową. -Eleonora Roosevelt
wielu-ludzi-jest-zbyt-dobrze-wychowanych-na-to-aby-mówić-z-pełnymi-ustami-ale-nie-przeszkadza-im-to-jednak-czynić-z-absolutnie-pustą-głową
Lubię dobrze wychowanych ludzi, wolałbym jednak lepiej naród wychowany. -Anonim
lubię-dobrze-wychowanych-ludzi-wolałbym-jednak-lepiej-naród-wychowany
Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie. -Robert Ardey
jest-możliwe-że-życie-jest-o-wiele-większe-ż-my-jednak-równie-dobrze-my-możemy-być-o-wiele-więksi-ż-życie