Jeśli trzymasz miłość zbyt słabo, odleci: jeśli ją ściśniesz za mocno, umrze. Oto jedna z zagadek.


jeśli-trzymasz-miłość-zbyt-słabo-odleci-śli-ją-śśniesz-za-mocno-umrze-oto-jedna-z-zagadek
tom halljeślitrzymaszmiłośćzbytsłaboodlecijeśliściśnieszzamocnoumrzeotojednazagadekjeśli trzymasztrzymasz miłośćmiłość zbytzbyt słabojeśli jąją ściśnieszściśniesz zaza mocnooto jednajedna zz zagadekjeśli trzymasz miłośćtrzymasz miłość zbytmiłość zbyt słabojeśli ją ściśnieszją ściśniesz zaściśniesz za mocnooto jedna zjedna z zagadekjeśli trzymasz miłość zbyttrzymasz miłość zbyt słabojeśli ją ściśniesz zają ściśniesz za mocnooto jedna z zagadekjeśli trzymasz miłość zbyt słabojeśli ją ściśniesz za mocno

Jeśli boisz się śmierci i trzymasz się kurczowo życia, to widzisz jak demony ci je wyrywają, ale jeśli pogodzisz się ze śmiercią, to demony staja się aniołami, które uwolnią cię od życia na ziemi.Czekać godzinę - to długo - jeśli miłość ma się tuż przed sobą. Czekać wieczność całą - to krótko - jeśli miłość jest w końcu nagrodą.Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Wielki pisarz jest męczennikiem, który nie umrze, oto wszystko.Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą.Ale miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.