Jeśli tylko patrzysz pod swoje nogi, widzisz proch, piach, błoto, kamienie, trawę, która i tak zwiędnie. Jeśli spojrzysz ponad siebie, zobaczysz perspektywę.


jeśli-tylko-patrzysz-pod-swoje-nogi-widzisz-proch-piach-błoto-kamienie-trawę-która-i-tak-zwiędnie-jeśli-spojrzysz-ponad-siebie-zobaczysz
ewa glińskajeślitylkopatrzyszpodswojenogiwidziszprochpiachbłotokamienietrawęktóratakzwiędniespojrzyszponadsiebiezobaczyszperspektywęjeśli tylkotylko patrzyszpatrzysz podpod swojeswoje nogiwidzisz prochktóra ii taktak zwiędniejeśli spojrzyszspojrzysz ponadponad siebiezobaczysz perspektywęjeśli tylko patrzysztylko patrzysz podpatrzysz pod swojepod swoje nogiktóra i taki tak zwiędniejeśli spojrzysz ponadspojrzysz ponad siebie

Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie Nie znajdzie Boa, kto go szuka tylko w niebie. -Adam Mickiewicz
do-nieba-patrzysz-w-górę-a-nie-spojrzysz-w-siebie-nie-znajdzie-boa-kto-go-szuka-tylko-w-niebie
Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie; Nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w niebie. -Adam Mickiewicz
do-nieba-patrzysz-w-górę-a-nie-spojrzysz-w-siebie-nie-znajdzie-boga-kto-go-szuka-tylko-w-niebie
Jeśli podejmujesz się roli ponad siły, nie tylko źle ją odegrasz, lecz również zaniechasz innej, którą mógłbyś dobrze odegrać. -Epiktet z Hierapolis
jeśli-podejmujesz-ę-roli-ponad-ły-nie-tylko-ź-ją-odegrasz-lecz-również-zaniechasz-innej-którą-mógłbyś-dobrze-odegrać
Jeżeli widzisz tylko tyle, co objawia światło i słyszysz tylko tyle, co obwieszcza głos - to nigdy nie zobaczysz i nie usłyszysz prawdy. -Khalil Gibran
jeżeli-widzisz-tylko-tyle-co-objawia-światło-i-słyszysz-tylko-tyle-co-obwieszcza-głos-to-nigdy-nie-zobaczysz-i-nie-usłyszysz-prawdy