Jeśli tyran powie, że trójkąt jest kołem, natychmiast zbierze się tłum dobrowolnych niewolników, którzy zażądają odpowiedniej zmiany w prawidłach geometrii.


jeśli-tyran-powie-że-trójkąt-jest-kołem-natychmiast-zbierze-ę-tłum-dobrowolnych-niewolników-którzy-zażądają-odpowiedniej-zmiany-w
aleksander Świętochowskijeślityranpowieżetrójkątjestkołemnatychmiastzbierzesiętłumdobrowolnychniewolnikówktórzyzażądająodpowiedniejzmianyprawidłachgeometriijeśli tyrantyran powieże trójkąttrójkąt jestjest kołemnatychmiast zbierzezbierze sięsię tłumtłum dobrowolnychdobrowolnych niewolnikówktórzy zażądajązażądają odpowiedniejodpowiedniej zmianyzmiany ww prawidłachprawidłach geometriijeśli tyran powieże trójkąt jesttrójkąt jest kołemnatychmiast zbierze sięzbierze się tłumsię tłum dobrowolnychtłum dobrowolnych niewolnikówktórzy zażądają odpowiedniejzażądają odpowiedniej zmianyodpowiedniej zmiany wzmiany w prawidłachw prawidłach geometrii

trójkąt sylwetki równoramiennej pod kołem zębatym na podstawie nr 44 za­ciszne kąty oka cięci­wa w tęczówce bełtami się miota pal­czas­te cyrkle niechcący ryją kręgi w mózgowych jej zwojach nie ma już ani jednej stycznej wasza wysokość na co czekasz gdzie two­ja silnia czas zrobić z was iloraz to się równa jed­na ulga i jed­na z(a)łamana prosta dziewczyna Gdyby rzeczą sprzeczną z uprawnieniem jakiegoś człowieka do władzy albo z interesem ludzi, którzy posiadają władzę, było to, że trzy kąty trójkąta są równe dwóm kątom kwadratu, to teza ta byłaby, jeśli nie poddawana w wątpliwość, to przecież usunięta przez spalenie wszystkich ksiąg geometrii, o ile człowiek zainteresowany mógłby tego dokonać.Mężczyz­no, jeśli tęsknisz za piękniej­szym, ciekaw­szym i ko­loro­wym światem to znak, że nad­szedł czas na zmiany. Zmiany siebie, bądź - ko­biety ;) Jeśli czujesz, że możesz być kołem, staraj się o napęd.Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. Wrogość natychmiast znika, jeśli się jej wyrzeknie jedna ze stron.Szko­da poety, który idzie w tłum. Tłum nie szu­ka poez­ji. Krok tłumu nie jest ryt­mem wiersza.