Jeśli utracimy świadomość, ze jest Bóg - pogubimy się, przerazi nas nasza świadomość.


jeśli-utracimy-świadomość-ze-jest-bóg-pogubimy-ę-przerazi-nas-nasza-świadomość
jan twardowskijeśliutracimyświadomośćzejestbógpogubimysięprzerazinasnaszaświadomośćjeśli utracimyutracimy świadomośćze jestjest bógbógpogubimypogubimy sięprzerazi nasnas naszanasza świadomośćjeśli utracimy świadomośćze jest bógjest bógpogubimy sięprzerazi nas naszanas nasza świadomośćze jest bógprzerazi nas nasza świadomość

Jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość, że Bóg nas kocha. -Jan Vianney Św
jedynym-szczęściem-na-ziemi-jest-świadomość-że-bóg-nas-kocha
Nie ma odwagi i nie ma lęku. Jest tylko świadomość i nieświadomość. Świadomość to lęk, nieświadomość to odwaga. -Alberto Moravia
nie-odwagi-i-nie-lęku-jest-tylko-świadomość-i-nieświadomość-Świadomość-to-lęk-nieświadomość-to-odwaga
Tylko Bóg wie, kim jest, i świadomość tego nie zabija Go. -Fiodor Dostojewski
tylko-bóg-wie-kim-jest-i-świadomość-tego-nie-zabija-go
Co to jest indywidualność? Świadomość woli. Jest to uświadomienie sobie, że się ma wolę i że można działać. -Katherine Mansfield
co-to-jest-indywidualność-Świadomość-woli-jest-to-uświadomienie-sobie-że-ę-wolę-i-że-można-działać