Jeśli uważacie, że pieniądze szczęścia nie dają, to mi je oddajcie.


jeśli-uważacie-że-pieniądze-szczęścia-nie-dają-to-mi-oddajcie
jules renardjeśliuważacieżepieniądzeszczęścianiedajątomioddajciejeśli uważacieże pieniądzepieniądze szczęściaszczęścia nienie dająmi jeje oddajcieże pieniądze szczęściapieniądze szczęścia nieszczęścia nie dająmi je oddajcieże pieniądze szczęścia niepieniądze szczęścia nie dająże pieniądze szczęścia nie dają

Jeżeli uważacie, że pieniądze szczęścia nie dają, to mi je oddajcie. -Jules Renard
jeżeli-uważacie-że pieniądze-szczęścia-nie dają-to mi  oddajcie
Kiedy mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, z pewnością ma się na myśli pieniądze innych. -Sacha Guitry
kiedy-mówi-ę-że-pieniądze-szczęścia-nie-dają-z-pewnośą-ę-na-myśli-pieniądze-innych
Pieniądze szczęścia nie dają – dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero...zakupy!  -Coco Chanel
pieniądze-szczęścia-nie dają-do­pierozakupy 
Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy