Jeśli uważasz, że coś potrafisz lub że czegoś nie potrafisz, na pewno masz rację.


jeśli-uważasz-że-coś-potrafisz-lub-że-czegoś-nie-potrafisz-na-pewno-masz-rację
henry fordjeśliuważaszżecośpotrafiszlubczegośniepotrafisznapewnomaszracjęjeśli uważaszże coścoś potrafiszpotrafisz lublub żeże czegośczegoś nienie potrafiszna pewnopewno maszmasz racjęże coś potrafiszcoś potrafisz lubpotrafisz lub żelub że czegośże czegoś nieczegoś nie potrafiszna pewno maszpewno masz racjęże coś potrafisz lubcoś potrafisz lub żepotrafisz lub że czegoślub że czegoś nieże czegoś nie potrafiszna pewno masz racjęże coś potrafisz lub żecoś potrafisz lub że czegośpotrafisz lub że czegoś nielub że czegoś nie potrafisz

Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.Jeśli umiesz coś wymarzyć, to potrafisz to osiągnąć.Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru.Nie daj sobie wmówić, że czegoś nie potrafiszPodczas gdy sukces oznacza, że masz rzeczy, których pragniesz, szczęście oznacza, że potrafisz się cieszyć z rzeczy, które masz.