Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.


jeśli-wasza-światłość-wie­dza-nauka-mądrość-pro­wadzi-do uczynków-dob­rych-wówczas-pochodzi-z miłoś-jeśli jest użyta
stefan wyszyńskijeśliwaszaświatłośćwie­dzanaukamądrośćpro­wadzido uczynkówdob­rychwówczaspochodziz miłościjeśli jest użytana mnożeniezłanie jest aniświatłościąaninaukąprawdąmiłościąjeśli waszawasza światłośćmądrość pro­wadzipro­wadzi do uczynkówdo uczynków dob­rychwówczas pochodzipochodzi z miłościjeśli jest użyta na mnożeniena mnożenie złanie jest ani światłościąani naukąani prawdąani miłościąjeśli wasza światłośćmądrość pro­wadzi do uczynkówpro­wadzi do uczynków dob­rychwówczas pochodzi z miłościjeśli jest użyta na mnożenie zła

Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
Sa­ma moc nie jest ani dob­ra, ani zła - po pros­tu is­tnieje. To człowiek de­cydu­je, co z nią zrobi. -Terry Goodkind
sa­-moc-nie jest ani-dob­ra-ani-zła- po pros­-is­tnieje-to człowiek-de­cydu­-co z ą-zrobi
Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom. -Stefan Żeromski
prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom
Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz
ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. -Confiteor Przybyszewski
artysta-nie-jest-sługą-ani-kierownikiem-nie-należy-ani-do-narodu-ani-do-świata-nie-służy-żadnej-idei-ani-żadnemu-społeczeństwu